Velkommen til Pladsanvisningen i Varde Kommune

Opskrivning til dagpleje, vuggestue og børnehave
Log ind med NemID, og vælg fanen Dagtilbud 0-6 år. (Bor du uden for Varde Kommune, skal du opskrive dit barn uden at logge ind)

Indskrivning i SFO og klub
Log ind med NemID, og vælg fanen SFO og klub. (Bor du uden for Varde Kommune, skal du indskrive dit barn uden at logge ind)

Modulændring og udmeldelse
Log ind med NemID, og vælg fanen Min side og gå ind på barnets indmeldelsesforhold.

Økonomisk fripladstilskud
Log ind med NemID og vælg fanen Min side og gå ind på Indmeldelsesforhold/ansøg om økonomisk fripladstilskud.

Tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af eget barn
Log ind med NemID og vælg fanen Dagtilbud 0-6 år. Vælg enten ansøgningsskemaet Privat pasning eller Pasning af egne børn.

Min side
  • Se dit barns opskrivninger
  • Godkende den plads, vi har tilbudt dit barn
  • Ændre modul i SFO
  • Udmelde dit barn af kommunale dagtilbud
  • Søge eller ændre økonomisk fripladstilskud. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge inden barnet er indmeldt
  • Se en specificeret regning

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes I prøve med den anden forældres NemID.